0

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC BỘ CHUYỂN ĐỔI NGÀM ỐNG KÍNH LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3, LA-EA4 VÀ LA-EA5 LÀ GÌ?

Ngày đăng: 20:49, 19/10/2020

 

Dưới đây là phần mô tả về các tính năng chung cho mỗi bộ ngàm chuyển đổi. Các tính năng có thể khác nhau tùy theo sự kết hợp giữa máy ảnh và ống kính được sử dụng và các cài đặt, vì vậy hãy tham khảo chi tiết trong hướng dẫn sử dụng và thông tin về khả năng tương thích của sản phẩm. (Nội dung của bảng dưới đây giả định rằng máy ảnh, ống kính và bộ ngàm chuyển đổi sử dụng firmware mới nhất.)

Về khả năng tương thích giữa máy ảnh và ống kính, hãy tham khảo trang web sau đây:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/index.p

 

LA-EA5

LA-EA4

LA-EA3

LA-EA2

LA-EA1

Đặc Trưng

- Hỗ trợ cảm biến full-frame 35mm

- Chụp liên tục tốc độ cao với AF / AE khả dụng với các máy ảnh được hỗ trợ.

- Động cơ AF tích hợp

- Hình trụ nhỏ

- Hỗ trợ cảm biến full-frame 35mm

- Cảm biến AF tích hợp và động cơ AF sử dụng công nghệ gương mờ

- Hỗ trợ cảm biến full-frame 35mm

- Chụp liên tục tốc độ cao với AF / AE khả dụng với các máy ảnh được hỗ trợ.

- Hỗ trợ cảm biến APS-C

- Cảm biến AF tích hợp và động cơ AF sử dụng công nghệ gương mờ

- Hỗ trợ cảm biến APS-C

Tự động lấy nét ở Chế độ ảnh tĩnh

- AF khả dụng với tất cả các ống kính ngàm A của Sony * 1 kết hợp với máy ảnh được hỗ trợ.

- AF chỉ khả dụng với ống kính SAM / SSM khi được sử dụng với các máy ảnh khác.

- AF khả dụng * 2 với tất cả các ống kính ngàm A của Sony. * 1

- AF chỉ khả dụng với ống kính SAM / SSM.

- AF khả dụng * 2 với tất cả các ống kính ngàm A của Sony. * 1

- AF chỉ khả dụng với ống kính SAM / SSM.

Tự động lấy nét ở Chế độ Phim

- AF hoạt động khi nút chụp được nhấn nửa chừng khi sử dụng ống kính được ghi chú trong “Tự động lấy nét ở Chế độ ảnh tĩnh” ở dòng trên. * 2

- AF khả dụng * 2 với tất cả các ống kính ngàm A của Sony. * 1

- AF hoạt động khi nút chụp được nhấn nửa chừng khi sử dụng ống kính được ghi chú trong “Tự động lấy nét ở Chế độ ảnh tĩnh” ở dòng trên. * 2

- AF khả dụng * 2 với tất cả các ống kính ngàm A của Sony. * 1

- AF hoạt động khi nút chụp được nhấn nửa chừng khi sử dụng ống kính được ghi chú trong “Tự động lấy nét ở Chế độ ảnh tĩnh” ở dòng trên. * 2

Hệ thống AF

- AF phát hiện theo pha mặt phẳng tiêu hoặc AF tương phản tùy thuộc vào máy ảnh được sử dụng.

- Lấy nét tự động theo pha (Cảm biến được tích hợp trong bộ điều hợp ngàm)

- AF phát hiện theo pha mặt phẳng tiêu hoặc AF tương phản tùy thuộc vào máy ảnh được sử dụng.

- Lấy nét tự động theo pha (Cảm biến được tích hợp trong bộ điều hợp ngàm)

- AF phát hiện theo pha mặt phẳng tiêu hoặc AF tương phản tùy thuộc vào máy ảnh được sử dụng.

Chế độ AF khả dụng

- AF-S, AF-C, AF-A, DMF

- Lấy nét tự động theo mắt cũng khả dụng khi sử dụng lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu. * 3

- AF-S, AF-C, AF-A, DMF * 4

- Lấy nét tự động theo mắt không khả dụng.

- AF-S, AF-C, AF-A, DMF

- Lấy nét tự động theo mắt cũng khả dụng khi sử dụng lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu. * 3

- AF-S, AF-C, AF-A, DMF * 4

- Lấy nét tự động theo mắt không khả dụng.

- AF-S, AF-C, AF-A, DMF

- Lấy nét tự động theo mắt cũng khả dụng khi sử dụng lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu. * 3

 

* 1 Ống kính STF là ống kính chỉ lấy nét bằng tay, vì vậy lấy nét tự động không hoạt động.
* 2 Chỉ lấy nét thủ công tùy thuộc vào máy ảnh được sử dụng.
* 3 Eye AF có thể không khả dụng khi sử dụng bộ chuyển đổi ngàm, tùy thuộc vào máy ảnh được sử dụng.
* 4 Sự khác biệt tùy thuộc vào sự kết hợp của máy ảnh và ống kính được sử dụng.

Thiết kế web bởi sonyalpha.vn